การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน อบต.ขุนแม่ลาน้อย

เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 578 ครั้ง