การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

การบริการประชาชน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 19 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้เปิดจุดบริการประชาชน (7 วันอันตราย ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำบลขุนแม่ลาน้อย นำโดย นายพรชัย ยิ่งกว่าผู้พิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน