แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   แผนปราบปรามทุจริต   รายงานผลแผนปราบปรามทุจริต   แบบประเมินแผนทุจริต ๖ เดือน   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564   แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย (พ.ศ.2566 - 2570)   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2567   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น