ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย

  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   นัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562   นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562   นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562   นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น