ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงการให้ความรู้เรื่องภัยจากหมอกควันและไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 02 เมษายน 2567

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 5 เมษายน 2567  นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ องมล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานอบต.ร่วมบูรณาการกับชาวบ้าน จัดทำแนวกันไฟภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าหมอกควันและการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ่าป่าและหมอกควันและสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนพื้นที่ป่าในเขตตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น