การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

พิธีบวชป่าต้นน้ำ บ้านฟักทอง ประจำปี 2565

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 16 มิถุนายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาาน้อย พร้อมด้วย บาทหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ขุนแม่ลาน้อย และชาวบ้านฟักทอง ร่วมกิจกรรม โครงการบวชป่าต้นน้ำ ม.4บ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน