การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงการสร้างห้องน้ำผู้พิการ ประจำปี 2565

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 13 มิถุนายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565 รองชูชัย เจริญพันธ์คีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักการภาโรงและนักการประปา ร่วมออกพื้นที่ดูที่และวางแผนสร้างห้องน้ำผู้พิการ บ้านขุนแม่ลาน้อย ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน