การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จัดประชุมพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมี นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยเป็นประธานปิดการประชุม ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย