การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น